Dotacja na kapitał obrotowy ze środków wspólnotowych UE
2020-10-21

Spełniając obowiązek informacyjny pragniemy poinformować o uzyskaniu dofinansowania projektu


PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.  

Wsparcie miało charakter bezzwrotnej dotacji dla MŚP finansującej kapitał obrotowy w związku z COVID-19, której celem było utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej spółki. Zadanie zostało zrealizowane.

trzy elementy