RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji
2018-05-25

Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(art. 13 ust. 1-2) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWK Instalacje sp. z o.o. sp.k. z siedzibą pod adresem 20-413 Lublin, ul. Piaskowa 23;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust 1 pkt a);
3. Do danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty z naszej grupy kapitałowej i nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, itp.);
4. Pani/Pana dane osobowe z CV i LM będą przechowywane przez 1 rok od dnia zakończenia rekrutacji;
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania tego procesu.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;